A hepatitis B vírus mikrobiológiája

A vírusos hepatitis B széles körben elterjedt a világ minden országában. A betegség kivételesen nagyfokú fertőzéssel jár, évente több százezer beteget öl meg, ez óriási orvosi és szociális probléma. A hepatitis B vírus (HBV) elsősorban a májra hat. A cirrózis és a hepatocellularis carcinoma a betegség szörnyű szövődményei.

A fertőzés tartálya és forrása akut és krónikus hepatitis B betegek, akik szubklinikus (tünetmentes) formában fordulnak elő. A hepatitis B vírus (fertőzőképesség) fertőző potenciálja 100-szor magasabb, mint a humán immunhiányos vírus. Kimondottan képes mutációkra, magas rezisztenciára és karcinogenitásra. Nagy mennyiségű vírus található a vérben és a test más biológiai folyadékainál, ami hosszantartó viremiát okoz.

Ábra. 1. A májcirrózis a hepatitis B szörnyű szövődménye.

A felfedezés története

1962-től 1964-ig V. Blumberg (amerikai biokémikus, tudós) a bennszülött ausztráliai (szülői) vérszérumának vizsgálatában egy szokatlan fehérjét talált - a vírusos hepatitishez (később ausztrál antigénként) társuló preceptorantigént, amelyhez 1976-ban elnyerte Nobel-díj.

1968-ban A. M. Prince felfedezte ezt a fehérjét humán szérumban, amely a hepatitis inkubációs időszakában volt, amely a vérátömlesztés eredményeként alakult ki.

1970-ben D. Dein az elektronmikroszkóp alatt fedezte fel a legkisebb gömb alakú részecskéket (Dane részecskék), amelyek a fertőző hepatitisz B - a hepatitisz B vírusok kórokozóivá váltak - az első hepatitis B vakcinát 1977-ben az USA-ban fejlesztették ki.

Ábra. 2. Baruch Blumberg (1925 - 2010) először kapcsolta össze az ausztrál antigént a hepatitis B vírussal (nem izolált akkoriban), ami lendületet adott egy hatékony vakcina kifejlesztéséhez.

A patogén taxonómiája

A hepatitis B vírus társulása:

 • Hepadnaviridae család.
 • fajta
 • Típusú hepatitis B vírus.

A genom szerkezete dezoxiribonukleinsavat (DNS) tartalmaz.

Ábra. 3. A HBV virionok kerek formájúak, szemcsézettek a szemcsékhez.

Morfológia HBV

A HBV a legkisebb vírus. 3 formanyomtatvány bemutatása:

 • A Dane (virionok) részecskéi antigén tulajdonságokkal rendelkeznek és kimondottan fertőzőképesek. Gömb alakúak. Az átmérő 42 - 47 nm. Körülvett egy dupla lipid-fehérje héjjal. A mag DNS és DNS-függő polimerázokat tartalmaz. A tropizmust a májszövethez.
 • Gyakran előfordulnak olyan szérumrészecskékben, amelyek nem mutatnak fertőző tulajdonságokat. Nincs maguk. Néhány közülük gömb alakú (átmérője 22 nm). Mások réz alakúak (22 x 50 - 230 nm méretűek). Magas nagyításnál keresztmetszetük látható. A részecskéket felszíni antigén (HBsAg) szegmenseiből állítják elő, és a vírus replikáció során feleslegben termelik.

Ábra. 4. A képen a nukleokapszid (NK) és a felszíni (ausztráliai) antigén (HBsAg) szegmenseiből képződött részecskék.

A hepatitis B vírus szerkezete

A HBV egy külső borítékkal körülvett nukleokapszidból áll. Gömb alakú. Átmérője 40-48 nm.

Supercapsid HBV

A vírus külső felülete (szuperkapszid) lipidekből áll. 3 glikoproteint tartalmaz, vagy felületi antigének, köztük a legaktívabban előállított S-fehérje, HBsAg néven ismert ("ausztrál" felületű antigén), a felületen tüskék vannak. A betegség HBsAg-ját nagy mennyiségben állítják elő. A fragmensei - gömbölyű és szálas részecskék a vérben még a virionok hiányában is jelen vannak.

Capsid HBV

A kapszid ikozaéder formájában van, amely 180 kapszomerből áll (strukturális fehérje alegységek). Átmérője 27 nm. A nukleokapszid DNS és DNS polimeráz (reverz transzkriptáz) és protein kináz DNS-t tartalmaz.

A genomot egy magprotein - HBcAg antigén (szív alakú antigén) veszi körül. A virionszerkezet tartalmazza továbbá a HBaAg nukleáris antigént és a HBeAg (fertőző antigén) szekretált részét, amelyet a vírus replikáció és a rosszul vizsgált HBxAg antigén vírusba bocsátanak.

Ábra. 5. A hepatitis B vírus szerkezetének ábrája 1 - DNS polimeráz. 2 - DNS. 3 - nukleáris antigén HBcAg. 4 - nukleáris antigén HBeAg. 5 - a felületi antigén HBsAg és a maradékai (szegmensek) gömb alakú és szálas formában.

HBV DNS

A DNS-molekula gyűrű alakú, kettős szálú: egy lánc teljes - (-) szál, a második rövidebb (rövidebb 20-30%) - (+) szál. A hosszú húr körülbelül 3200 nukleotidot tartalmaz, egy polimerázmolekulát kapcsolnak hozzá. A rövid szakasz 1700-2800 nukleotidot tartalmaz.

A szabályozó DNS-szekvenciák felelősek a vírusrészecske-replikációért és a fehérjeszintézisért. A Gene S DNS kódolja a HBsAg-ot, a C-HBcAg gént, a P-polimeráz gént, a gén X-proteint szabályozó génjét.

Ábra. 6. A bal oldali fényképen a vírus részecskék hasonlítanak a szemcsék megjelenésére. A nukleokapszid külső héja jól látható. Ezek közül kettőnél a külső héj hiányzik (nyíl jelzi). A vírus külső héjján jobb oldalon látható fotón jól látható a tüskés alakzatok.

Vírus replikáció

A HBV reprodukálása (reprodukció) a májsejtekben történik - májsejtek. E folyamat során hatalmas mennyiségű HBsAg alakul ki citoplazmájában. A fehérje belép a véráramba, amelyet laboratóriumi diagnózis módszerekkel rögzítenek. A vírusok kevésbé replikálódnak a hasnyálmirigy-, vese-, limfocita- és csontvelősejtekben. A HBcAg a szérumban gyakorlatilag nem kimutatható. Ezek a sejtek magjában lokalizálódnak. A HBeAg (HBcAg alegység) bejut a vérbe. Kimutatása a vírusok aktív replikációját és nagy ellenállását jelzi. A hepatitis B vírus replikációját az alábbi ábrán mutatjuk be.

Ábra. 7. A hepatitis B vírus replikációja.

1 - vírus penetráció a sejt citoplazmájába. 2 - a DNS-genom hiányos szálának befejezése és teljes kettős szálú kör alakú DNS kialakulása. 3 - a genom érése és a sejtmagba való behatolása. 4 - a sejtmagban a celluláris DNS-függő RNS-polimeráz különböző fehérje szintézishez szükséges mRNS-t és RNS-pregenet (a virális genom replikációjának sablonja) áll elő. 5 - Az mRNS mozgatása a sejt citoplazmájába és ezek transzlációja a vírus fehérjéinek kialakulásával. Gyűjtsd össze a vírus szív alakú fehérjéit az előgenom körül. Az (-) DNS-szálak szintézise az előgenomi mátrixon RNS-függő DNS polimeráz hatására. 6 - (+) DNS-szálak képződése. 7 - a virion boríték kialakulása. A virion kiválása a sejtből exocitózissal.

Hepatitis B vírus antigének

Az antigének olyan idegen fehérjék, amelyek ingerléskor antitestképződést okoznak. A hepatitis B vírus antigének szerepe az ausztrál antigén (felületi antigén) HBsAg és két HBcAg és HBeAg nukleáris antigén.

Ausztrál antigén (felületi) HBsAg

Az ausztrál antigént 1969-ben Baruch Blumberg amerikai tudós felfedezte. Az ausztrál (régi név) nevezték el, mert először egy ausztráliai ausztrál vérszérumban találták meg. A HBsAg része a szuperkapsidnak, a kórokozó-időszak végétől nagy mennyiségben termelődik a betegségben, a sárgaság időszakában marad, és a legtöbb esetben csak a helyreállítási időszakban eltűnik. Szegmensei gömbölyű és szálas részecskék formájában vannak jelen a vérben, még akkor is, ha virionok nincsenek a vérben, nem rendelkeznek fertőző tulajdonságokkal.

 • A felületi antigén egy glikoproteinből és egy lipidből áll. A részecskékben 3 fehérje van (előzetesen S1, előtti S2 és S), szénhidrát és lipid komponensek. Van egy receptor, amely érzékeny a polimeráz albuminra, ami megkönnyíti a vírus penetrációját a sejtbe.
 • A HBsAg adszorbeálódik a hepatocyták membránján, sok a vérben, a beteg és egészséges antigén hordozók vizeletében, spermájában és nyálában van jelen.
 • Az ausztrál antigénnek viszonylag alacsony az immunogenitása. Régóta képes maradni a betegben.
 • A HBsAg ellenáll a mosószerek (felületaktív anyagok), beleértve a proteázokat (proteolitikus enzimek).
 • Az ausztrál antigén (ayw, ayr, adr, és adw) számos altípust tartalmaz. Megoszlása ​​különböző a különböző területeken, ami a vírusos hepatitis B relatív epidemiológiai markerjeként szolgálhat.

HevcAg (HBcorAg)

A HBc antigén a hepatocyták magjában lokalizálódik. Ez egy nukleoprotein. A szekretált része a HBeAg, amely a precíziós fehérje strukturális fehérje magjának átalakításakor keletkezik. Ez megtalálható a máj biopatákban, amelyek nem válnak ki a vérbe. Hangsúlyozta az immunogenitást. Ez egy vírus replikációs marker. Az ELISA felismeri.

HbeAg

A HBe antigén egy nukleáris antigén. Ez egy fehérje. Immunogenitása van. A szérumban való megtalálása fertőzőképességet jelez. Magas vértartalmát korrelálják a dán részecskék megnövekedett szintjével és a HBs antigén magas titerével. A HbeAg csak ELISA-val kimutatható a májsejtek citoplazmájában. A RIA Hbe módszer alkalmazásával a betegség antigénjét a szérumban az esetek 100% -ában detektálják. A HBsAg elleni antitestek kimutatása néhány esetben a beteg helyreállításának kezdetét jelzi.

HVxAg

A HBx antigén ma kevéssé ismert. Úgy vélik, hogy szerepet játszik a vírus replikációban és a hepatocellularis carcinoma, a máj elsődleges rosszindulatú daganata (májrák) kialakulásában.

Ábra. 8. A fényképen a HBV-virionok gömb alakú granulátumok és részecskék formájában, amelyek nem mutatják a gömb alakú és szálas formák (HbsAg szegmensek) fertőző tulajdonságait.

Hepatitis B vírus genotípus

Jelenleg a hepatitis B vírus 10 genotípusát azonosították: A, B, C, D, E, F, G, H, I és J. A definíciójuk segít azonosítani a fertőzés forrása és a beteg közötti kapcsolatot, mivel a genotípusok eltérő földrajzi eloszlásúak. A genotípusok átlagosan 8% -ban különböznek egymástól a nukleotidszekvenciában. A leggyakoribb és tanulmányozott A, B, C és D genotípusok.

 • A HBV A és D genotípusok széles körben elterjedtek.
 • Az A genotípus a leggyakoribb Európában, Oroszországban, Délkelet-Ázsiában, a Fülöp-szigeteken és Afrikában. A1 altípus - Afrikában, Ázsiában és a Fülöp-szigeteken, A2 - Európában és az USA-ban.
 • A B és C genotípusok gyakoriak Japánban és Délkelet-Ázsiában.
 • A D genotípust a Közel-Keleten, Indiában és a Földközi-tenger térségében forgalmazzák.
 • Az E genotípus gyakori a szubszaharai Afrikában.
 • Az F genotípus az Alaszkában, Dél- és Közép-Amerikában oszlik meg
 • A G genotípus sporadikus esetekben fordul elő Németországban, Franciaországban és az Egyesült Államokban.

A vírusok különböző genotípusai eltérő módon reagálnak a kezelésre, különböző hatással vannak a májra és a betegség időtartamára. Tehát a B és C genotípusú vírusok által okozott hepatitis B gyakran előfordul a máj károsodásával, az A genotípust antivirális gyógyszerek gyógyítják.

Ábra. 9. Sertés hepatitiszben szenvedő betegnél.

stabilitás

A hepatitis B vírus nagyon ellenálló:

 • 4 hétig tartó életképességet biztosít a különböző felületeken és a szárított vérben a ruhákon.
 • Körülbelül 5 óra megtartja az aktivitást kloroform és éter hatása alatt, 18 órán keresztül - savaknak kitéve (pH = 2,3).
 • Fagyasztás és felolvasztás fenntartása. Legfeljebb 7 napig aktív, 25 ° C-on szárítva.
 • A vírusokat csak tíz óra elteltével inaktiválják, attól a pillanattól számítva, hogy a t időponttól számított 10 óra 20 perccel a forrázás pillanatától számítva körülbelül 60, a száraz hő hatásától számított 1 óra elteltével.
 • A modern fertőtlenítőszerek hatására a vírus 60 perc elteltével inaktiválódik.
 • A gyógyászati ​​célokra szolgáló berendezéseken és berendezéseken a vírusok több napig és még hetekig is fennállnak. A fertőzött vérrel fertőzött fecskendőkben a vírus DNS-ét 8 hónapig tárolják.
 • A HBsAg-t nem pusztítják el a borotvapengék, manikűr eszközök, géz, pamut, ágynemű, szalvéták és törölközők legfeljebb 6 hónapig.

A vírus 45 percen keresztül autoklávozik, kb. 120 ° C-on, száraz hővel sterilizálva 1 órán át, kb. 180 ° C-on, 30 percig forralva, 10 órán át kb. 60 ° C-on melegítve.

A vírus lúgos környezetben elpusztul. HBV hidrogén-peroxid, formalin, klóramin és fenol káros.

Ábra. 10. Májzsugorodás. A bőrön több vérzés is látható.

A hepatitis B patogenezise

Lenyeléskor a vírus rögzül a sejtmembránon. Ezután behatol a sejtbe, ahol ismétlik. A májsejtek károsodása nem a kórokozó közvetlen citopátiás hatása, hanem a HLA-val (hisztokompatibilitási komplex) kapcsolódó citotoxikus immunkomplexek hatására következik be. Immunkomplexek (IR) keletkeznek a vírus és antitestek (HbsAg + AT) kölcsönhatásának eredményeként. Ezek mind extracellulárisan elhelyezkedő vírusokra, mind pedig fertőzött májsejtekre irányulnak.

A májsejtek halála szervi disztrófia kialakulásához és a nekrotikus változások kialakulásához vezet. A kóros folyamat a máj-lobulák és a periportális központokban alakul ki. Idővel szervi fibrózis és az epevezetékek károsodása alakul ki, ami kolesztiáz kialakulását eredményezi - az epe folyadékáramának csökkenése a duodenumba.

A prooxidáns aktiválása és az antioxidáns folyamatok gátlása a májsejtek duzzadásához és duzzadásához, a pH-érték változásához, az oxidatív foszforiláció csökkenéséhez vezet.

A vírusantigén hasonlósága humán hisztokompatibilitási rendszer antigénnel autoimmun ("szisztémás") reakciók előfordulását eredményezi: pajzsmirigygyulladás, Sjogren-szindróma, idiopátiás thrombocytopeniás purpura, glomerulonephritis, reumatoid artritisz stb., Súlyosbítja a betegséget, aszimptómákat, aszimptómákat, aszimptómákat, aszimptómákat stb.

Hatékony humorális és sejtes immunitás az esetek 90% -ában visszanyeréshez vezet. Az immunrendszer gyenge sejtes elemével a folyamat krónikussá válik.

Ábra. 11. A máj hepatitis zsíros degenerációja.

Hepatitis B immunitás

A fertőzés utáni immunitás a hepatitisz B-ben stresszes és hosszantartó, nem kizárt, hogy egész életen át tartó. A betegség ismétlődő esetei rendkívül ritkák. Az immunitás típusa humorális.

Ábra. 12. A fényképen a hepatocellularis carcinoma a vírusos hepatitis szörnyű szövődménye.

Hepatitis B, HbS-Ag, ausztrál antigén

Ahogy olvastam az Ön webhelyén HEPATITIS B elsődleges rák, ez azt jelenti, hogy a HEPATITIS B beteg rákbeteg?

Ez nem teljesen igaz. Ismeretes, hogy a vírusos hepatitis B krónikus formáiból szenvedő személyek magas kockázattal járnak májcirrhosis kialakulásában. A cirrózis hátterében elsődleges (azaz nem metasztatikus) májrák alakulhat ki. A modern terápiás módszerek jelentősen javítják a hepatitis B vírussal fertőzött személyek prognózisát még a cirrózis szakaszában is.

Megtanultam ma, hogy a barátom testvére diagnosztizált hepatitis C. Egy lány 20 éves. Használt drogok a múltban. Ez is a cirrózisról szól. Sajnálatos módon ő maga igyekszik elrejteni mindent, félreeső életet, élményeket és félő nyilvánosságot vezet, nem tesz lépéseket a kezelésre. Szeretnék segíteni a lánynak. Kérdésre. Milyen sürgős intézkedésekre van szükség mostanában a) hepatitisz esetén b) hepatitisz, és ennek eredményeként a májcirrózis

A hepatitis vagy akár cirrhosis miatt történő átállás miatt sürgős intézkedésre nincs szükség. A részletes vizsgálatra tervezett módon hospitalizáció (fertőző, terápiás).

Kérem, mondja meg, mely gyógyszerek ellenjavalltok a krónikus hepatitis B diagnózisában

Ha bizonyos gyógyszereket krónikus májgyulladásban szenvedő betegnél írnak fel, figyelembe kell venni a máj funkcionális állapotát és a betegség aktivitását. Ehhez a vér átfogó biokémiai elemzésére van szükség. A normál funkcionális állapotban nincs abszolút ellenjavallat (a krónikus májbetegség következtében) gyógyszerek szedésére. Úgy gondolják, hogy ezek a betegek még mindig nem kívánatosak az orális fogamzásgátlók, pszichotróp gyógyszerek és így tovább, azaz potenciálisan hepatotoxikus gyógyszerek hosszú távú felhasználására. A máj funkcionális állapotának csökkenésével nem kívánatos a nyugtatók, a pszichotróp gyógyszerek, a nemi hormonok néhány preparátuma és néhány antibiotikum. Mindenesetre a problémát egyedileg kell megoldani, figyelembe véve az indikációkat és az ellenjavallatokat. Szükség esetén a gyógyszeres kezelést az úgynevezett hepatoprotector (pl. Kars, legalon) kíséri.

VÁLASZOLÁS VÁLASZA: HOGY MÁSIK A BETEGSÉGI BETEGSÉGET (Hepatitis B), HOGY 2 HÓNAPON KEZELÉS A KÓRHÁZBAN, AMENNYIBEN 20 éves, 20 éves, AMBULÁCIÓS KEZELÉS. Alacsony "hemoglobin", és az immunrendszer gyenge. TAKES: enzimek, Essentiale, Kars és növényi kivonatok, vad rózsa, zab.

Az akut vírusos hepatitis B után fellépő gyógyulás (helyreállítás) időszakában alapvető fontosságú az étrendet követni, mint például az 5. táblázat, a drogfogyasztás szigorú és feltétel nélküli abbahagyása (ha van ilyen) és az alkohol (legalább egy évig tiltott alkohol), a testmozgás korlátozása, racionális hozzáállás a gyógyszeres kezeléshez (fontolja meg a lehetséges kedvezőtlen hepatotoxikus hatásokat). Az anémia korrekciójához szükséges vas-kiegészítők előírása a hemoglobin és a szérumvas meghatározott mennyiségétől függ. Rendszerint elegendő a vasban gazdag ételek (főtt borjúhús, marhahús). Az immunrendszerre vonatkozó kérdés megválaszolásához tudnia kell, mit mutat objektíven gyengülését? A Kars és az Essentiale egyidejű bevitelének célszerűségét nem ismerik minden szakember.

Milyen valószínűséggel van az egészséges baba egy HBS antigén anyáról? Vannak olyan módszerek a fertőzés megelőzésére?

Az egészséges gyermek születése lehetséges. Közvetlenül a születés után az újszülöttnek injekciót kell adni a hiperimmunoglobulin B-vel és az első hepatitis B vakcina dózissal, melyeket a test különböző részeire kell beadni. A hiperimmunoglobulin B ismételt beadása szükséges. A vakcinációt a sürgősségi profilaxis rendszerének megfelelően kell folytatni, azaz adja meg az ismételt adagokat 1, 2 és 12 hónap elteltével. az első vakcinázás után, a jövőben - 1 injekció 5 évente. Nem szabad elfelejteni, hogy a szokásos szülészeti otthonokban nincs vakcina és hyperimmunoglobulin. Még inkább problémás hazai vakcinázás. Moszkvában javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Hepatológiai Központtal a 1 Infectious Diseases Kórházban (van egy anyasági kórház is), tel. 193-83-27, 196-05-62, 196-05-63. Célszerű megvizsgálni és beoltani az ausztrál antigén hordozójával kapcsolatban álló egyéb családtagokat.

Lehetséges, hogy a hepatitis B okozza a thyreoiditis kialakulását, és kérjük magyarázza meg a fejlesztési mechanizmust.

Ezek a betegségek aligha kapcsolódnak egymáshoz.

HETEDIK HETI VIZSGÁLT HEPATITIS B S = a = Amul 289 S = ALT 218 S = AlkP 399 S = AST 149 S = Bil Uld 30,34 S = Bil Otsene 19/04 S = CRP 12 A TÉRÍTŐK terhesség 37 hét MY baba meghalt válás ORVOSOK HAND és nem tudja megmondani a pontos halálok baba szülés után átadták reanalízis hepatitis B pozitív májfunkciós vizsgálatokat normális, hogyan kell meghatározni a krónikus hepatitis vagy akut Kaphatok férjem vizsgálati eredménye negatív az idősebb gyermek is

Valószínűleg krónikus vírusos hepatitis B-t fejlesztett ki. Ha a májfunkciós teszteket jelenleg nem változtatják meg, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a gyulladásos folyamat nem magas a májban. Ez a helyzet közel áll az úgynevezett vírus hordozóhoz, amikor a hepatitis B vírus DNS-t beillesztik a májsejtek DNS-be, és az ausztrál antigént a vérben változatlan májmintákkal detektálják. A vírus hordozó azonban fertőzésforrás lehet mások számára. A fertőzés mind szexuálisan (óvszer használatát javasoljuk), mind a háztartások (közös fogkefék, hajkefék, köröm kiegészítők) segítségével továbbítható. Még a higiéniai szabályok szigorú betartása sem védi meg a többiektől a fertőzést. Csak a vakcinázás fog megbízhatóan megakadályozni a fertőzést. Az újszülöttek számára is biztonságos. Nem lehet vakcinázni. A modern vakcinák nem tartalmaznak vérkészítményeket, és az élesztősejtek kultúráján alapulnak.
Moszkvában a vírusos hepatitis B megelőzésére behozott vakcinákat vény nélkül kapják a gyógyszertárak. Emellett sok orvosi központ vakcináz kereskedelmi szempontból. A hazai termelés oltóanyaga a legtöbb kerületi klinikán áll rendelkezésre, a vakcinázás ebben az esetben ingyenes.
Egyébként, ha több gyermeket tervez, ne feledkezzen meg arról a lehetőségről, hogy megfertőzi a gyermeket intrauterinely és a születéskor. A hepatitis B vírust hordozó anyáknál született csecsemőknek a születés utáni első 6 órában az oltás első dózisát és különleges immunglobulint kell adni. Nem minden szülészeti kórház rendelkezik ezekkel a kábítószerekkel. Moszkvában a fertőző betegségekkel foglalkozó szülészeti kórházak előnyben részesítik ezt. Természetesen a terhesség előtt meg kell vizsgálni és mérlegelni kell az előnyöket és hátrányokat. Különösen nemcsak az ausztrál antigént kell meghatározni, hanem a hepatitis B markerek teljes skáláját.

Mit kell tenni a hepatitis B-ben szenvedő személynek: hogyan kell fenntartani az egészségüket és hogyan kell "megvédeni" másoktól magukat?

Azt javasoljuk, hogy megtudja, hogy a hepatitis B-ből való felépülés (és nem csak az általános állapot visszatért a normális szintre és sárgaság) vagy krónikus fertőzést eredményezett-e. Részletesebb ajánlások esetén tanácsos megismerni a betegség időzítését és a panaszok dinamikáját. A legbiztonságosabb megelőzési módszer a vírusos hepatitis B elleni vakcinázás.

Hepatitis B felszíni antigén a vérben kimutatva Hogyan veszélyes? Lehetséges volt a spermiumok nélküli szájon át történő érintkezés? Mit javasol a következő lépésről?

Lehetséges, hogy a vírusos hepatitis B (valamint a C, szifilisz és HIV) fertőzött a "nem védett" nemben minden formában. A hepatitisz B és a C markerek teljes skálája, általános és biokémiai vérvizsgálatok (AST, ALT, bilirubin, teljes fehérje, albumin, gamma-HT, lúgos foszfatáz) teljes diagnózisára van szükség (akut vagy krónikus hepatitis B, ), A hasi szervek ultrahangja. Ha nem kezelik, a krónikus hepatitis bizonyos formái az évek során a májcirrózisokká válhatnak. Függetlenül a diagnózistól, meg kell védenie másokat a lehetséges fertőzéstől: "védett szex", szigorúan egyedi tárgyak használata, amelyek fájdalmat okoznak a bőrön vagy a nyálkahártyán (borotvák, fogkefék, hajkefék, manikűr eszközök). A megelőzés leghatékonyabb módszere azonban a hepatitis B elleni vakcinázás. A fogorvos és a manikűr helyiségben való látogatásakor tanácsos figyelmeztetni a fertőzést.

Átmentem a vírusos hepatitis markerekre.
I. Hepatitis B antigének:
1. HBs Ag = pozíció (++++)
II. A hepatitis B elleni antitestek:
1. Anti HBs =
2. Anti HBe = pos (++++)
3. Anti HBcor összesen = pos (++++)
III. A hepatitis C elleni antitestek (Anti HCV) = Ref
A fennmaradó elemek nincsenek aláhúzva. Ha lehetséges, magyarázza el kedvenc módon, és mi fenyeget engem.

A bemutatott eredmények alapján Ön fertőződik a hepatitis B vírussal, legvalószínűbb, hogy ez egy vírus hordozó. További vizsgálatra azonban szükség van. Vigyázzon, hogy megvédje másoktól a fertőzést: a szex csak óvszer használatával, a borotvák, ollók, hajkefe stb. (azaz mindenki, aki fáj a bőrt vagy a nyálkahártyákat). De a hepatitis B leghatékonyabb megelőzése az oltás. Azt is célszerű figyelmeztetni a fogorvos és a kozmetológus (fodrász) fertőzésére.

Kérem, mondja meg, lehetséges-e újra hepatitis B fertőzésre, ha egy vírusellenes terápia után 2 hónap telt el, és pillanatnyilag Amiksin-et (1 lap / hét)

Az újrafertőződés csak a helyreállítás után beszélhet. A 2 hónapos időszak túl rövid ahhoz, hogy beszéljen a helyreállításról. Abban az esetben, helyes, ha nem az újbóli fertőzés veszélyéről beszélünk, hanem a betegség újbóli megnyilatkozásáról.

Mi az ausztrál antigén? Hogyan szerezheted meg őket? Hogyan hat a szervezetre és hogyan kell kezelni?

Az ausztrál antigén a hepatitisz B vírus egyik összetevője, ha kimutatható, akkor azt jelenti, hogy egy személy hepatitisz B-vel rendelkezik. A hepatitis B vírussal fertőzött vérátömlesztéssel fertőzött; intravénás injekciók; a fogorvosi irodában, ha szennyezett, rosszul sterilizált műszereket használnak; a fertőzött személyekkel való szexuális érintkezés során, barrier fogamzásgátlók használata nélkül. Először is, a vírus fertőzi a májat, ami komoly következményekkel járhat, kezelés nélkül.

kérjük, mondja meg, mennyit tartanak immunitás a hepatitis B elleni vakcinázás után.

A hepatitis B vakcinázás folyamata 3 injekcióból áll (az első injekció után 1 és 6 hónappal).

A jövőben minden 5 évben be kell oltani az oltást. Ez a rendszer elegendő mennyiségű antitestet biztosít.

26 éves vagyok. Gyermekkorban hepatitis A. Három évvel ezelőtt (terhesség alatt) egy ausztrál antigént diagnosztizáltak. Rekordot hozott, de soha nem ajánlott vakcinázást, és egyáltalán nem magyarázta meg, mi az ausztrál antigén. Erről a cikkekről megtudtam. Van egy ilyen kérdésem. Jelenleg szenvedek ideggyulladásban. A pszichoterapeuta írt nekem Xanax nyugtatót, Phonezepamot, Imovan-t, Tranksen-t. Hoztam 7 hónapig. Magyarázd el, a nyugtatók befolyásolják-e a májat és kialakulhat-e hepatitis B? A gyermek nem szenved az ausztrál antigénektől, ő volt oltva egy évesen. Most 3 éves. Meg lehet-e fertőzni egy ausztrál antigénnel, mikor csókolózik, fürdés közben, sminkkel, fogkefével, fésűvel, ha véletlenül használta őket? Vagy semmi ijesztő az oltás után? A férjem, gyermekkorában is, hepatitis A-t szenvedett. Válaszaiból rájöttem, hogy a vírus szexuális kontaktuson keresztül terjed. Lehetséges, hogy van vírusom, de nem fog átesni a férjemnek? Szükség van a vakcinázásra? Soha nem vakcináztak?

1. Ha a funkcionalitás nem változott a májban (azaz, mutatók AST, ALT, bilirubin, a gamma-glyutamiltranspepttidazy, alkalikus foszfatáz a normális tartományon belül), majd a pszichotropikus drogok használata továbbra is a kijelölt dózis. A hepatotoxikus gyógyszerek (és a pszichotróp gyógyszerek potenciálisan hepatotoxikus hatású) hosszú távú kezelésére való tekintettel célszerű kombinálni használatukat a legalon 70 1 t naponta háromszor (Prem Karsila ugyanazon dózisok esetén lehetséges).
2. A vakcinázás megvédi a hepatitis B vírusfertőzést, de nem akadályozza meg a személyes higiéniai szabályok betartását (különálló fogkefét stb.). Még akkor is, ha megsértik a fertőzés kockázatát, minimális. Továbbá, problémát jelent a fertőzés, ha fürdőzést, a mosdót használunk stb. Ha még mindig kétségei merülnek fel arról, hogy a lánya biztonságosan védett-e, vizsgálja meg az ausztrál antigén védő ellenanyagainak tartalmát a vérében.
3. A hepatitis B vírussal fertőzött szexuális úton terjedő fertőzés lehetséges, de természetesen nem minden esetben fordul elő. A fertőzések hozzájárulnak: a defláció, a menstruáció, az anális szex, különösen az ejakuláció (passzív partner esetében), az orális szex. A férjét a lehető leghamarabb meg kell vizsgálni a HBs antigén jelenléte és hiányában a vakcinázás során.

4. Önnek a vakcinázás nem megfelelő.

Mi a különbség a jövőben a "krónikus tartós hepatitis B" és a "hepatitis B vírus egészséges hordozója" diagnosztizálásával?
Az ausztrál antigén vérvizsgálata intermittáló pozitív-negatív, a hepatitis C és D markerek negatívak.
Teljes bilirubin - 20,5. Az ausztrál antigén pozitív vérvizsgálatát először 15 évvel ezelőtt nyerték, miután egy másik véradás önkéntes adományozó volt.

Az előrejelzés majdnem azonos, mivel A legtöbb úgynevezett "HBsAg hordozó" más markerek a HBV fertőzés (vírusos hepatitis b ) - HBcorIgG, HBeAb, és a májban körülbelül 80% -uk gyulladásos folyamat és vírus kimutatható. Mivel az esetek túlnyomó többségében a "hordozók" nem termelnek máj szúrásbiopsziát, helyesebb, ha az interaktív típusú (vagyis a vírus szaporodása nélkül) látens (azaz rejtett) krónikus vírusos hepatitis B-ből szenved,
Ugyanakkor emlékezni kell egy olyan kis, de még mindig valódi fertőzés veszélyére a közel háztartásban élő személyek esetében, valamint a szexuális kapcsolatfelvétel a "hordozóval". A legjobb, ha megvizsgáljuk őket a vírusos hepatitis B markerekre és vakcinázzuk ezt a fertőzést.

Kérdések a vírusos hepatitis B-ről? Új gyógyszerek jelentek meg a kezelésre? (Az UV-vér tisztítására, a reflexológiára stb.), És mi történik hat hónapon belül: a máj helyreáll, a B vírus eltűnik?

Akut vírusos hepatitis B-ben a gyógyulás csaknem 80-90% -ban fordul elő, még kábítószer nélkül is. Elég, hogy kövesse az étrendet, megmentő rendszert, hogy elkerülje az alkohol, a kábítószerek, az ellenőrizetlen gyógyszerek használatát. Bizonyíték van az UV akut vírusos hepatitis B súlyos formáira gyakorolt ​​pozitív hatásáról. Az akupunktúra terápiás hatásairól nem áll rendelkezésre adat a vírusos hepatitisben. Hat hónap elteltével a kezdeti akut vírusos hepatitis kell mérni: ultrahangvizsgálat a máj és a lép, és a biokémiai vizsgálatok a vér markerek a hepatitis B vírus (HBsAg, HBs-antitestet, HBcor osztályba tartozó ellenanyag IgM, HBeAg) és a C (HCV-antitestek). Ezen adatok alapján az orvos következtetéseket von le a betegség kimeneteléről: a teljes gyógyulásról, a krónikus hepatitis kialakulásáról, a krónikus vírus hordozásáról. Szükség esetén az orvos további vizsgálatot és kezelést ajánl.

Üdvözlünk! Kérem, válaszoljon a kérdéseimre. A férjem és én vért adtak a hepatitis B markerekhez, az elemzésem negatívnak bizonyult. Férjében az anti-HB op IgJ pozitív volt (HBSag, anti-HB op IgM és anti-HCV negatív). Mit jelent ez? Különböző szakértők adottek különféle válaszokat? Meg tudja-e fertőzni engem vagy gyermekeket (mi már beoltották a hepatitis B ellen)? Ha teherbe esik, a gyermekem valahogy szenvedhet? Lehet a férjem a hepatitis B-t? Nagyon hálás.
A vírusos hepatitis B markereknek a házastársa által meghatározott értéke valószínűleg az akut hepatitisz B-re utal, amelyet előzőleg átvitt (évvel ezelőtt), ami véget ért a helyreállításhoz. A végső döntést egy állam a máj nem lehetséges anélkül, hogy a közös, b / x vérvizsgálat, ultrahang és egyéb dannyh.Posle át hepatitis B képződött immunitás (élettartam), úgy, hogy nincs ojtás pokazana.Iskhodya a bemutatott adatok, a test a házastársa fertőtlenítse a vírus, ezért nincs veszély a fertőzés hazai és szexuális terjedése szempontjából. A hepatitis B elleni vakcinázás előtt kötelező a vírusmarkerek vizsgálata.

Kérem, válaszoljon, miért nem lehet adományozóknak a hepatitisz? Hogyan állapítható meg, hogy egy személy hepatitis B-t kapott?

A korábban átadott akut vírusos hepatitis B-t retrospektív módon diagnosztizálhatjuk a vér különböző vírusfehérjéinek ellenanyagainak kimutatásával. Az ilyen felmérés (tömeges szűrés esetén), valamint a poszttranszcúziós hepatitis megelőzésének jelentős költsége miatt az akut vírusos hepatitisben szenvedők állandóan kizárták az adományozásból.

Amikor vérvizsgálatot végeztünk, pozitív reakciót tapasztaltunk az ausztrál antigénre. Hogyan állapítható meg, hogy egy beteg beteg-e a hepatitis és milyen típusú hepatitis A, B, C, D. A hepatitis jelei (mint például a bőr sárgulása és az egészség romlása) voltak megfigyelhetők. Ez a személy egy vírus hordozója, és hogyan szerezheti meg tőle?

Ha az ausztrál antigén (HBsAg) egy személyben található, további vizsgálat szükséges a betegség aktivitásának tisztázásához (inkubációs időszak vége, akut, szubakut hepatitis stb.). Ez a személy fertőzheti meg a hepatitis B-t, szexuális úton vagy vérrel.

Hogyan és mi a hepatitis B kezelésében?

Akut vírusos hepatitis B-ben a kezelés étrenden és kezelésen alapul. A betegség súlyos és közepes fokú lefolyásában a mérgezés megnyilvánulásainak csökkentése érdekében az előírt lehűtőket glükóz oldattal, hemodézis idr. A kezelést otthon lehet végezni. De súlyos betegség esetén az otthoni elszigeteltség, gondozás és az otthoni ápolás képtelenségét feltüntetik a kórházi kezelés.
Ahhoz, hogy meghatározzuk a terápiás taktikák krónikus hepatitis B gondos laboratóriumi és műszeres vizsgálatok, beleértve meghatározását virális DNS a vérben (a pozitív eredmény azt jelzi, a reprodukció a kórokozó) és a máj biopszia (helyi érzéstelenítés alatt tűt termékekből kerítés májszövet fragmenseket a tanulmány). Ezután írja elő a kezelést. Interferon készítmények, ursodeoxycholic acid és más eszközök használatosak. A terápia célja a vírus reprodukciójának elnyomása (néha a vírus eltávolítása a szervezetből), a májban fellépő gyulladásos folyamat súlyosságának csökkentése a betegség progressziójának megelőzése érdekében. A prognózis a komorbiditásoktól függ (például hepatitis C vírusok és delta, HIV, alkohol és kábítószer-függőség stb.), Az elvégzett kezelés és a folyamat kezdeti szakaszában (a korai kezelés általában jóval sikeresebb).

A gyermek 1,5 éves (lány). A hepatitis B vírus vírusfertőzését diagnosztizálták, minden hepatitis B vakcinációt. Utolsó (3.) - 2000 augusztusában. A HBsAg felismerhető a vérben. Kérem. Mit tehetünk a vírus eltávolításáért? teljesen gyógyítható? Mi a kockázata egy ilyen vírusnak? Hallott a Cardiceps gombairól, milyen gyógyszert tudnak gyógyítani a hepatitis B vírus?

Először is meg kell vizsgálni a HBsAg vérét. Ismételt pozitív eredmény meghatározására további taktikák gondos laboratóriumi és műszeres vizsgálata beleértve meghatározását virális DNS a vérben (pozitív eredmény azt jelzi, a szorzás a kórokozó), valamint, adott esetben, a máj biopszia (helyi érzéstelenítés alatt tűt termékekből kerítés fragmenst májszövet a kutatáshoz). Ha a májban aktív gyulladásos folyamatot észlelnek, a vírusellenes kezelést a vér DNS-kimutatásával kombinálva kell előírni. A terápia célja a vírus reprodukciójának elnyomása (néha a vírus eltávolítása a szervezetből), a májban fellépő gyulladásos folyamat súlyosságának csökkentése a betegség progressziójának megelőzése érdekében. A prognózis a komorbiditásoktól függ (például hepatitis C vírusok és delta, HIV, alkohol és kábítószer-függőség stb.), Az elvégzett kezelés és a folyamat kezdeti szakaszában (a korai kezelés általában jóval sikeresebb). Hiányában DNS a vérben, normális funkcionális indexek a máj (például, AST, ALT, gamma-GT, alkalikus foszfatáz, bilirubin) valószínűleg egy krónikus inaktív hepatitis B (korábban jelölésére ezt a formáját az alkalmazott eljárás, a „vírus hordozó”). Ilyen esetekben a vírusellenes kezelést nem írják elő, a beteget ellenőrizni kell (vér HBsAg, hepatitis B vírus DNS vérben, biokémiai vérvizsgálat, hasi ultrahang 6-12 hónaponként). Ez a feltétel általában az egész életen át fennáll. Információk a gomba Cardiceps nem rendelkeznek. Lehetséges, hogy ez egy olyan reklámkampány, mint a Bionormalizer.

Egy hónapos ismeretség után a fiatalember azt mondta nekem, hogy volt a HBSag vírusa, amelyet jóval ismerőse előtt szerzett, miközben a kórházban feküdt egy fecskendőn keresztül. További csókok, kapcsolatunk még nem jött. Aggódom, hogy már megfertőzhettem volna ezzel a vírussal csókokkal. Aggódom a kérdésben is: lehet-e teljes körű szexuális életet élni ebben a helyzetben (óvszer használata nélkül)? A vakcinázás 100% -os garanciát jelent majd arra, hogy nem fogok fertőzni? Ha felmerül a kérdés, hogy létrehozunk egy családot ezzel a személlyel, akkor kiderül, hogy a hepatitisz-vírus fertőzésére van ítélve. Ez így van? Hogyan hat ez a gyermekünk jövőjére?

1. A "mély" (vagyis a nyálkahártyák érintkezésének kíséretében) a csókot a hepatitis B vírus fertőzésének tényleges kockázati tényezőjeként tartják számon.
2. A modern, genetikailag módosított vakcinák a vírusos hepatitis B megelőzésére az esetek 95-99% -ában hatékonyak. Két immunizációs séma van: normál rendszer (0-1-6 hónap) vagy gyorsított (0-1-2-12 hónap). A gyorsított séma alkalmazása esetén a védettség gyorsabban alakul ki, de az antitestek titere (koncentrációja) némileg alacsonyabb, mint a standard séma esetében. Az Ön esetében, előnyösebben éjszakán immunizálás, mert akkor merülnek fel egy esetleges fertőzés kockázata a hepatitisz B a vakcina hatékonyságának lehet ellenőrizni jelenlétének meghatározására, és a titer antitestek HBs antigén, néhány hónappal azután, elvégez egy tanfolyamot a védőoltásokat.
3. A sikeres vakcinázásnak köszönhetően nem lesz fertőzött a hepatitisz B vírussal, tehát terhesség és szülés közben nem fogja tudni a fertőzést gyermeknek továbbítani. De hamarosan a születés után (az élet első óráiból) célszerű oltani egy gyermeket, ha szoros háztartási kapcsolatban él a hepatitis B hordozójával.

Hogyan kell kezelni és hogy a hepatitis B gyógyítható?

Akut vírusos hepatitis B-ben a kezelés étrenden és kezelésen alapul. A betegség súlyos és közepes fokú lefolyásában a mérgezés megnyilvánulásainak csökkentése érdekében az előírt lehűtőket glükóz oldattal, hemodézis idr. A kezelést otthon lehet végezni. De súlyos betegség esetén az otthoni elszigeteltség, gondozás és az otthoni ápolás képtelenségét feltüntetik a kórházi kezelés. Az akut vírusos hepatitis B az esetek 85-95% -ában fejeződik be.
Ahhoz, hogy meghatározzuk a terápiás taktikák krónikus hepatitis B gondos laboratóriumi és műszeres vizsgálatok, beleértve meghatározását virális DNS a vérben (a pozitív eredmény azt jelzi, a reprodukció a kórokozó) és a máj biopszia (helyi érzéstelenítés alatt tűt termékekből kerítés májszövet fragmenseket a tanulmány). Ezután írja elő a kezelést. Interferon készítmények, ursodeoxycholic acid és más eszközök használatosak. A terápia célja a vírus reprodukciójának elnyomása (néha a vírus eltávolítása a szervezetből), a májban fellépő gyulladásos folyamat súlyosságának csökkentése a betegség progressziójának megelőzése érdekében. A prognózis a komorbiditásoktól függ (például hepatitis C vírusok és delta, HIV, alkohol és kábítószer-függőség stb.), Az elvégzett kezelés és a folyamat kezdeti szakaszában (a korai kezelés általában jóval sikeresebb).

Az ausztrál hepatitis vírus megtalálható a 13 éves lányomban. HBsAg pos. Anti HCV neg. Lactat de hidrogenoza 517.8 Az orvos azt mondta, hogy sok ilyen fuvarozó volt, és nem rendelte további vizsgálatot. Milyen teszteket kell elvégezni? Van mód arra, hogy megszabaduljon a vírustól? Szükség van-e kezelésre, ha egészséges vírus hordozóvá válik? Mit tudsz mondani a "Viturid" gyógyszerről, vannak igazán gyógyult betegek? Ha van ausztrál hepatitis, lehetséges-e a hepatitis egy másik formája, mert a vakcinák, ahogy én megértem, nem tehetők meg.

1. Valóban, vírusos hepatitisben szenvedő betegekben B (egy úgynevezett egészséges hordozók megfelelően nevezik a krónikus hepatitis B betegek alacsony szintű aktivitás) lehet fertőzött vírusokkal és más hepatitisz, például A, et al. Csatlakozási más vírusfertőzések ronthatja a krónikus májbetegség Ezért a hepatitis A elleni vakcinázás különösen erre a csoportra vonatkozik. A más fertőzésekkel szembeni vakcinázás tekintetében a krónikus, alacsony aktivitású hepatitis B nem ellenjavallat a végrehajtásukhoz. Természetesen minden egyes esetben szükség van egy terapeuta vagy egy immunprofilaxis specialistára.
2. Annak megállapításához, a terápiás taktikák krónikus hepatitis B gondos laboratóriumi és műszeres vizsgálatok, beleértve az újbóli meghatározása HBs antigén, a meghatározása a virális DNS a vérben (a pozitív eredmény azt jelzi, a reprodukció a kórokozó) és a máj biopszia (helyi érzéstelenítésben tűt a májszövet fragmentumát kutassuk). Ezután írja elő a kezelést. A májfunkció normál indikátorainak és a vírusszaporodás hiányának (negatív DNS-kimutatás eredményének) a vírusellenes gyógyszerekkel történő kezelés nem javasolt. Ezeket a betegeket orvos (általános orvos, gasztroenterológus, fertőző betegség szakember) felügyelheti.
3. Nincs információm a Viturid készítményről.

Kérem mondja meg nekem, miért vesznek az elemzést a markerekről. Már megállapították a felületi antigén jelenlétét a hepatitis B, elvégzett biokémiai analízis (normál), ultrahang normális. További jelölők vannak itt? Magyarázni?

Hepatitis B felületi antigén - markere is a hepatitis B. hepatitis diagnózis, valamint a betegség stádiumától általában nem elég egy marker, és szükség van 3-4 markere a hepatitis B és a másik csekket markerek a hepatitis A és C, ami akkor fordulhat elő párhuzamosan V.

Mi az "ausztrál antigén"?

Az ausztrál antigén a hepatitisz B vírus egyik borítékfehérjéje, ezért nevezik azért, mert először az ausztrál bennszülöttek vérében találták meg, és nem vírusosnak, hanem emberi fehérjének tekintették.

27 éves vagyok. Korábban átkerültek a HBV múltja klinikai eredmények nélkül.
A MARKERS elemzés kimutatta:
1) HBsAg - Negate.
2) Anti-HBS Ag (összesen) + Put
3) IgM-HBs Ag - Negate.
4) Anti-HBs Ag (összesen) + Put
5) HBeAg - Negate.
6) Anti-Nwe Ag (összesen) + Put
7) Anti-HCV (kumulatív) - Megtagadás.
Tour HBV POS (+) PCR HBV DNS-t (a / m HB cor Ag) a vérben a TLT (. Mint például a) a maximális növekedés 60 az orvos azt mondta, hogy a kúra kell kezdeni, amikor kétszer növekedni fog (ez lesz az akut fázis a krónikus )
Ugyanakkor a krónikus hepatitis B diagnosztizált gasztroenterológus az akut fázis előtt előírt profilaxist írta elő. Megmagyarázta, hogy mi csak a súlyosbodás megnyilvánulásában kezeljük. Adjon vért egy alkalommal három hónap alatt. (élesen érzékelni) Ez így van? Van más módszer az akut hepatitis kimutatására? Meddig lehet várni a súlyosbodásra? Vagy már kezelheted? Mi a legjobb gyógyszer kezelésére? (kínálnak sok) Hol lehet megvásárolni?

A helyzet valójában nem teljesen világos. Az azonosított HBV markerek szerint Önnek fertőződése volt, és helyreállt. De. HBV DNS-t észlelünk Önnél, ami nem a gyógyításra vonatkozik. Ismeretes, hogy a PCR-módszer, amellyel a DNS kimutatható, hamis pozitív eredményeket adhat. Javasoljuk, hogy ismételje meg az elemzést. A vér biokémiai analízisében az ALT emelkedése (valószínűleg a norma felső határa - 40) felhívja a figyelmet, ami szintén egyáltalán nem jellemző a korábban átadott HBV esetében, amely végbemenő gyógyulást eredményezett. Tudja meg, vannak-e más okok a transzaminázok növelésére: alkoholfogyasztás, gyógyszerek stb.

Kérem, válaszoljon, ha van-e ellenjavallat a hepatitis B vírus ellen alkalmazott vírusellenes terápia alkalmazására, mely lehetséges szövődmények, és ha lehetséges a kezelés eredményeinek statisztikája (visszaesés, helyreállítás stb.),

1. ellenjavallata interferon: a gyógyszerre túlérzékenységet, súlyos megbetegedések a kardiovaszkuláris rendszer, által kifejezett humán máj és / vagy a vese-kór, epilepszia, autoimmun hepatitisz, vagy más autoimmun betegségek (beleértve, korábban át), néhány pajzsmirigy betegség.
2. Lehetséges mellékhatások:
- influenza-szerű állapot (általában az első injekció után, a paracetamol szedésével abbahagyják)
- depresszió, hangulatváltozások, szédülés, izomgyengeség;
- a vérnyomás és az impulzus változása;
- a gyomor-bél traktus diszfunkciója (hasmenés, székrekedés), néha - az AST, ALT, alkalikus foszfatáz növekedése;
- a vérszám változása (a vérlemezkék számának csökkenése, leukociták);
- pruritus, urticaria, kopaszság;
- autoimmun manifesztációk (pl. a pajzsmirigy károsodása).
3. Néhány statisztika: egy 6-12 hónapos kezelés utáni remisszió a betegek 40% -ában, a következő évben stabil kedvező eredményekkel - 25-35% -ban.

Mi az ausztrál hepatitis?

A hepatitisz vírus felületi antigén fehérjék, lipidek, glikoproteinek és lipoproteinek kombinációja. Ő felelős a vírus hepatocytákba (májsejtekbe) történő bejuttatásáért, amely után aktív DNS reprodukció kezdődik.

Fejlesztési mechanizmus:

 • Fertőzés. Miután a vírus bejutott az emberi testbe, időre van szüksége ahhoz, hogy behatoljon. A betegség folyamata titokzatos. Az inkubációs idő legfeljebb 4 hétig tart, de néha a 14. napon a vérben van. A vírus aktívan megsokszorozódik és felhalmozódik. Amikor egy ausztrál antigén jelenik meg a vérben, megjelenik az első tünetek.
 • Rögzítés a máj sejtjeiben. A vírus belép a májsejtekbe, majd terjed a testben. Ebben a szakaszban jelennek meg a mérgezés tünetei, májkárosodás alakul ki.
 • Immunológiai válasz. Megszületik a hepatitis B-ből való mentesség, a betegség tünetei teljesen eltűnnek, és a májsejtek helyreállnak.

Az ausztrál hepatitis markere különleges tulajdonsággal bír. Megvédi a májat a fertőzéstől. Ha a beteg teljes mértékben visszanyeri, nem fog újra megbetegedni.

okok

Ezekben az esetekben fertőzött lehet:

 • vérátömlesztés vagy szervátültetés;
 • szexuálisan;
 • nem steril fecskendők, sebészeti eszközök használata;
 • tetoválás alkalmazása során;
 • anyától a gyermekig (terhesség, szülés vagy utána);
 • más személyi higiéniai cikkek használatával.

A fertőzés forrása - a vírus hordozói vagy a hepatitis B betegek. A vírus vérrel vagy biológiai folyadékkal belép az egészséges testbe.

Az ausztrál antigén fertőzésének kockázata a következő:

 • terhes nők;
 • olyan orvosok, akik gyakran érintkeznek a betegek vérével;
 • a műtétet előkészítő betegek;
 • májcirrhosisban szenvedő betegek;
 • függők;
 • donorok.

tünetek

A tünetek akkor jelennek meg, amikor a vírus koncentrációja a vérben elég nagy. A tünetek a következők:

 • gyengeség;
 • étvágytalanság;
 • a testhőmérséklet 37 ° C fölé emelkedése;
 • viszketés egész testen, bőrkiütések az ízületekben;
 • sötét vizelet, a széklet tisztázása;
 • az elnök megsértése;
 • hányinger lehetséges;
 • fájdalom a jobb oldalon;
 • álmatlanság;
 • sárgaság (a betegség 1/3-ában).

A tünetek súlyossága az egyes betegektől függ.

A betegség lehet akut és krónikus. Az esetek 90% -ában teljes gyógyulás következik be, 5-10% -ban a betegség krónikussá válik, és a beteg a vírusos hepatitis hordozóvá válik.

A krónikus májgyulladás tünetmentes, csak az ausztrál antigén tartalmát lehet kimutatni a vérben.

Milyen orvos az ausztrál hepatitis kezelésére?

Szüksége van egy hepatológus meglátogatására.

diagnosztika

Az ausztrál antigén szerológiai vérvizsgálata a legfontosabb módja a betegség diagnosztizálásának. Szükséges a vizeletvizsgálat átadása is, hogy immunoassay-t végezzen. Tudjon meg többet a hepatitis vérvizsgálatáról →

A diagnózis, a máj és a lép emelkedése, a vizeletben az urobilinogén növekedése, valamint az AlAt és az AsAt növekedése következtében a szérum leukociták csökkenése megerősödik.

 • a hepatitis diagnózisára;
 • a veszélyeztetett egyének vizsgálata során;
 • a májbetegségekben;
 • szakmai vizsga;
 • a műtét előkészítéséhez.

A pozitív Hbs azt sugallja, hogy az a személy az ausztrál antigén hordozója.

Ha az eredmény negatív, akkor a személy egészséges. A vérben lévő Hbs antitestek kimutatásakor biztos lehet mondani, hogy egy személy a közelmúltban hepatitis C-t vagy beoltott.

Antitestek - a hepatitis B vírus immunitásának azonosítása A HbsAg eltűnését követő 3-4 hónapon belül keletkeznek.

További diagnosztikai vizsgálatok esetén a beteg biopsziát és biokémiai vérvizsgálatot is előírhat.

kezelés

A kezelés a betegség formájától függ. A test önállóan éles vírust képes megbirkózni, de ehhez gyógyszert kell segíteni. A támogató ellátás fontos:

 • antivirális szerek, például lamivudin vagy alfa interferon;
 • méregtelenítő terápia a testből a mérgek és toxinok eltávolítására;
 • immunmodulátor;
 • hepatoprotektorok a májsejtek javítására;
 • vitaminokat és ásványi komplexeket.

A kezelést egy hepatológus ellenőrzése alatt kell tartani.

Idõszerû orvosi ellátás esetén a vírus 40-60 napon belül meghal.

Az év során a betegnek szigorú étrendet kell követnie. Az ausztrál antigén felkutatását követően el kell hagyni az alkoholt, a sülteket, a zsíros halat és a húsokat. Tilos forró fűszerek és ízesítők, csokoládé, konzervek, savanyúságok és szénsavas italok használata.

Ne töltsd be a májat. Az étrendnek tartalmaznia kell a gabonaféléket, a növényi ételeket, a főtt húsokat, a párolt pástétomokat, valamint a gyümölcsöket és a friss gyümölcsleveket. Fragcionális, de gyakran kell enni. Fontos elkerülni a stresszt.

Ha 2-3 hónapos kezelés után magas ausztrál antigén koncentráció marad a vérben, akkor krónikus hepatitis. A terápia hosszú, legfeljebb 12 hónapig tart.

szövődmények

A hosszantartó kocsi növeli a cirrózis és a májrák kialakulásának kockázatát. Az antigén veszélyes a terhesség alatt, mivel a vírus az anyától a magzatig terjed, így a gyermek sérült májsejtekkel születik meg.

A csecsemőknél az esetek több mint 50% -ában diagnosztizálják a szövődményeket, a felnőtteknél - 10-15% -ban.

megelőzés

A következő megelőző intézkedések segítenek a fertőzés megelőzésében:

 • ne használjon más emberek személyes higiéniai elemeit;
 • az egészségügyi dolgozóknak, hogy betartsák a biztonsági szabályokat a vérrel való munkavégzés során, és csak steril eszközöket használjanak sebészeti beavatkozásokhoz;
 • ne használjon használt fecskendőket;
 • megvédeni magát a közösülés során;
 • kábítószereket nem szabad használni, alkoholos italokat adni;
 • tartsa be az oltási naptárat.

Ne felejtsük el, hogy az oltás az egyik legmegbízhatóbb módja a hepatitis B vírus elleni védekezésnek. A vakcinázás 15 évig megvéd, majd újra vakcinázni kell. A csecsemők az élet első napjaiban hepatitiset kapnak, mivel az újszülött immunitása nem képes megvédeni a vírust. Tudjon meg többet az újszülöttek hepatitis elleni vakcinázásáról →

A hepatitis az ausztrál antigén részvételével veszélyes betegség, amely azonnal megakadályozható, ha azonnal megvizsgálják. Ha korai stádiumban észleli a hordozót, gyorsan megszabadulhat a vírustól.


További Cikkek A Máj

Diéta

Opisthorchiasis a kezelés után - gyógyulás, tuba, hatások

Az opisthorchiasis meglehetősen aljas parazita betegség, mely különböző klinikai tünetekkel jár. Ez a betegség az egész testre hat, nemcsak az emésztőszerveket, hanem a szív- és érrendszeri, idegrendszeri és endokrin rendszereket is érinti.
Diéta

Milyen májkárosodások vannak a májban?

Olyan állapotot, amelyben a májszövetekben kalciumsókat helyeznek le, kalcifikációnak nevezik. Vannak metabolikus, metasztatikus és szisztémás formációk. A kalcium a májban ritka, nehéz azonosítani és megszüntetni.